Uwaga! MATURA Egzaminy PISEMNE

04.05.2016 język polski poziom podstawowy, przychodzimy na godzinę 8.00, godzina rozpoczęcia 9.00, czas trwania 170 min., przynosimy: dowód osobisty oraz długopis (cienkopis) z czarnym wkładem
Skład zespołu nadzorującego: przewodnicząca: mgr Teresa Pacewicz, członkowie zespołu: mgr Paweł Tomczak, mgr Ewa Franaszczyk


04.05.2016 język polski poziom rozszerzony, przychodzimy na godzinę 13.00, godzina rozpoczęcia 14.00, czas trwania 180 min., przynosimy: dowód osobisty oraz długopis (cienkopis) z czarnym wkładem
Skład zespołu nadzorującego: przewodnicząca: mgr Ewa Franaszczyk, członek zespołu: mgr Jolanta Domańska


05.05.2016 matematyka, przychodzimy na godzinę 8.00, godzina rozpoczęcia 9.00, czas trwania 170 min., przynosimy: dowód osobisty oraz długopis (cienkopis) z czarnym wkładem, linijkę, cyrkiel z czarnym długopisem, kalkulator prosty.
Skład zespołu nadzorującego: przewodnicząca: mgr Hanna Nasalska, członek zespołu: mgr Jolanta Domańska, mgr Teresa Pacewicz


06.05.2016 język angielski poziom podstawowy, przychodzimy na godzinę 8.00, godzina rozpoczęcia 9.00, czas trwania 120 min., przynosimy: dowód osobisty oraz długopis (cienkopis) z czarnym wkładem
Skład zespołu nadzorującego: przewodnicząca: mgr Teresa Pacewicz, członkowie zespołu: mgr Ewa Franaszczyk, mgr Małgorzata Juszczak - Tazbir


06.05.2016 język angielski poziom rozszerzony, przychodzimy na godzinę 13.00, godzina rozpoczęcia 14.00, czas trwania 150 min., przynosimy: dowód osobisty oraz długopis (cienkopis) z czarnym wkładem
Skład zespołu nadzorującego: przewodnicząca: mgr Ewa Franaszczyk, członek zespołu: mgr Małgorzata Juszczak - Tazbir


11.05.2016 biologia, przychodzimy na godzinę 8.00, godzina rozpoczęcia 9.00, czas trwania 180 min., przynosimy: dowód osobisty oraz długopis (cienkopis) z czarnym wkładem
Skład zespołu nadzorującego: przewodnicząca: mgr Teresa Pacewicz, członek zespołu: mgr Paweł Tomczak


12.05.2016 język niemiecki poziom podstawowy, przychodzimy na godzinę 8.00, godzina rozpoczęcia 9.00, czas trwania 120 min., przynosimy: dowód osobisty oraz długopis (cienkopis) z czarnym wkładem
Skład zespołu nadzorującego: przewodnicząca: mgr Teresa Pacewicz, członek zespołu: mgr Jolanta Domańska


17.05.2016 historia, przychodzimy na godzinę 8.00, godzina rozpoczęcia 9.00, czas trwania 180 min., przynosimy: dowód osobisty oraz długopis (cienkopis) z czarnym wkładem
Skład zespołu nadzorującego: przewodnicząca: mgr Teresa Pacewicz, członek zespołu: mgr Małgorzata Juszczak - Tazbir


Na salę nie wnosimy urządzeń elektronicznych. Komórki zostawiamy w gabinecie dyrektora.


Terminy egzaminów ustnych 2016


Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Grafik zajęć przygotowujących do matury na rok szkolny 2015/2016:
terminy podane w zakładce harmonogram.

Terminarz egzaminów maturalnych 2016

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Informacje dotyczące matur możecie Państwo znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Informatory o egzaminie maturalnym: z wszystkich przedmiotów,

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych dla zdających egzamin maturalny znajdziecie Państwo na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej..