Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Grafik zajęć przygotowujących do matury na rok szkolny 2015/2016:
terminy podane w zakładce harmonogram.

Terminarz egzaminów maturalnych 2016

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Informacje dotyczące matur możecie Państwo znaleźć na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Informatory o egzaminie maturalnym: z wszystkich przedmiotów,

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych dla zdających egzamin maturalny znajdziecie Państwo na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej..