Zajęcia przygotowujące do matury maj 2017

matematyka - mgr K. Przygoda

wtorek, od godziny 16.30 do 18.00, sala 55.


Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Grafik zajęć przygotowujących do matury na rok szkolny 2016/2017:
terminy podane w zakładce harmonogram.

Terminarz egzaminów maturalnych 2017

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Informatory o egzaminie maturalnym: z wszystkich przedmiotów,

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych dla zdających egzamin maturalny znajdziecie Państwo na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej..