Deklaracje maturalne słuchacze składają do dnia 30 września 2017 roku.
Słuchacze zdający egzamin powtórnie składają deklaracje do 31 stycznia 2018 roku.


Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

Informacje maturalne

Terminarz egzaminów maturalnych 2018

Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

terminy ustnych egzaminów maturalnych

Informatory o egzaminie maturalnym: z wszystkich przedmiotów,

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych dla zdających egzamin maturalny znajdziecie Państwo na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej..