Zajęcia przygotowujące do matury maj 2017

matematyka - mgr K. Przygoda

wtorek, od godziny 16.30 do 18.00, sala 55.


Egzamin ustny

język polski dn. 19.05.2017, piątek, sala 73
przewodnicząca - Iwona Szczepaniak
członek komisji - Anna Kifer

 • Piechowska Anna 14.00
 • Wojna Dominik 14.15
 • Kryściak Przemysław 14.30
 • Hildebrandt Karolina 14.45
 • Sar Maria 15.00
 • Miszczak Klaudia 15.15

  koniec egzaminu 15.30, ogłoszenie wyników 15.40

  język polski dn. 19.05.2017, piątek, sala 73
  przewodnicząca - Hanna Nasalska/Iwona Szczepniak
  członek komisji - Anna Kifer

 • Włodarczyk Adam 16.00
 • Kasiński Igor 16.15
 • Suplewska Patrycja 16.30

  koniec egzaminu 16.45, ogłoszenie wyników 16.50

  język angielski dn. 09.05.2017, sala 73
  przewodnicząca - Magdalena Bednarek
  członek komisji - Edyta Przybył

 • Piechowska Anna 15.00
 • Wojna Dominik 15.20
 • Kryściak Przemysław 15.40
 • Hildebrandt Karolina 16.00
 • Sar Maria 16.20
 • Miszczak Klaudia 16.40
 • Suplewska Patrycja 17.00
 • Włodarczyk Adam 17.20

  Koniec egzaminu 17.40, ogłoszenie wyników 17.50

  język niemiecki 9.05.2017, sala 73
  przewodnicząca Zofia Wychowaniec
  członek komisji - Andrzej Petri

 • Kasiński Igor 14.00

  zakonczenie egzaminu 14.15, ogłoszenie wyników 14.20

  Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania, organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

  Grafik zajęć przygotowujących do matury na rok szkolny 2016/2017:
  terminy podane w zakładce harmonogram.

  Terminarz egzaminów maturalnych 2017

  Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego

  Informatory o egzaminie maturalnym: z wszystkich przedmiotów,

  Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych dla zdających egzamin maturalny znajdziecie Państwo na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej..

 •